Указ Порошенко по повышению обороноспособности: полный текст

Указ Порошенко по повышению обороноспособности: полный текст
Президент Украины Петр Порошенко вечером 3 ноября подписал указ № 842/2014, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по увеличению обороноспособности страны.
Текст соответствующего указа главы государства и само решение СНБО обнародовала накануне пресс-служба президента:
"Указ президента України № 842/2014
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 вересня 2014 року "Про комплекс заходів щодо зміцнення обороноздатності держави та пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України
Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 вересня 2014 року "Про комплекс заходів щодо зміцнення обороноздатності держави та пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України" (додається, таємно, без абзацу третього підпункту "б" підпункту 1 пункту 2, підпункту "а" пункту 3 - нетаємно).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Петро Порошенко
З листопада 2014 року
РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 12 вересня 2014 року
Про комплекс заходів щодо зміцнення обороноздатності держави та пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік' по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України
З метою захисту національних Інтересів України та зміцнення її обороноздатності Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
2. Кабінету міністрів України:
1) у сфері планування розвитку сектору безпеки і оборони України:
а) невідкладно:
переглянути порядок комплектування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань особовим складом, сформованим на добровільній основі, передбачивши, зокрема, укладання короткострокових контрактів на проходження військової служби;
ужити заходів щодо відновлення початкової військової підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах;
б) у місячний строк:
опрацювати питання формування оптимальної моделі забезпечення безпеки України, зокрема щодо укладання багатостороннього міжнародного договору або двосторонніх міжнародних договорів України з іншими державами про надання Україні дієвих гарантій безпеки для захисту її суверенітету і територіальної цілісності;
абзац третій - таємно;
розробити і подати в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи мобілізаційної підготовки та мобілізації;
провести уточнення плану основних заходів цивільного захисту на 2014 рік;
забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо збільшення в утворених відповідно до законів України військових формуваннях та правоохоронних органах України кількості посад, що заміщуються цивільними працівниками;
в) розробити і внести у двомісячний строк у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про систему державного прогнозування та стратегічного планування;
г) внести до 15 грудня 2014 року на розгляд Ради національної безпеки і оборони України розроблений за результатами комплексного огляду сектору безпеки і оборони України проект концепції розвитку сектору безпеки і оборони України;
2) у сфері фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони України:
а) невідкладно:
доопрацювати проект Державного бюджету України на 2015 рік, передбачивши пріоритетність фінансування бюджетних програм за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України;
ужити заходів щодо позбавлення в установленому порядку Міністерства оборони України невластивих йому функцій з управління об’єктами державної власності, з реалізації надлишкового військового майна та військового майна, що набуло непридатного стану для подальшого використання Збройними Силами України;
встановити винагороду особовому складу Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів України за безпосередню участь в антитерористичній операції залежно від складності виконуваних бойових завдань;
б) забезпечити у місячний строк після затвердження результатів комплексного огляду сектору безпеки і оборони України внесення змін до державних програм, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України, а також належне фінансування таких програм;
в) підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти:
про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо збільшення максимально допустимого розміру резервного фонду Державного бюджету України, починаючи з 2015 року;
про забезпечення бюджетного фінансування потреб національної оборони на рівні не менше трьох відсотків від запланованого обсягу валового внутрішнього продукту на відповідний рік;
г) забезпечити розроблення та затвердження до 1 квітня 2015 року державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2020 року;
д) уживати у 2015 році заходів щодо гарантованого фінансування видатків загального фонду Державного бюджету України для забезпечення діяльності органів сектору безпеки і оборони України та розвитку сектору безпеки і оборони України відповідно до обгрунтованих потреб за такими пріоритетними напрямами:
стратегічне планування та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів у сфері національної безпеки і оборони;
проведення інтенсивної бойової підготовки частин та підрозділів Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
реалізація державного оборонного замовлення з урахуванням пріоритетності закупівель та розробки нових зразків озброєння та військової техніки;
забезпечення ефективного функціонування розвідувальних органів України та підтримання контррозвідувального режиму;
облаштування державного кордону України;
забезпечення функціонування і розвиток державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації;
виконання заходів програми утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22;
3) у сфері розвитку оборонно-промислового комплексу:
а) невідкладно опрацювати питання розширення виробництва товарів військового призначення та подвійного використання, для чого, зокрема, організувати інвентаризацію основних засобів підприємств оборонно- промислового комплексу;
б) у місячний строк:
ужити заходів щодо вдосконалення національної системи стандартизації і кодифікації товарів військового призначення та подвійного використання;
ужити заходів щодо модернізації оборонно-промислового комплексу, впровадження науково-технічних (експериментальних) розробок у виробництво товарів військового призначення та подвійного використання;
забезпечити спрощення порядку прийняття на озброєння Збройних Сил України зразків озброєння, військової та спеціальної техніки;
в) організувати у двомісячний строк проведення позачергової інвентаризації озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки у військових частинах Збройних Сил України, на підприємствах оборонно- промислового комплексу;
г) опрацювати питання щодо введення посади урядового уповноваженого з питань технологічного розвитку та інновацій;
4) у сфері міжнародного співробітництва:
а) розробити у місячний строк проекти практичного співробітництва в рамках нових трастових фондів НАТО щодо нарощування оборонного потенціалу України;
б) ужити в установленому порядку заходів щодо забезпечення розміщення в одному будинку Офісу зв'язку НАТО в Україні, Центру інформації та документації НАТО в Україні та радників від держав - членів Альянсу;
5) у сфері матеріально-технічного забезпечення:
а) невідкладно вирішити питання щодо створення централізованої системи державних закупівель у секторі безпеки і оборони України, вжити заходів щодо налагодження взаємодії з благодійниками (волонтерами антитерористичної операції) у питаннях матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів України;
6) розробити у тижневий строк та затвердити в установленому порядку уніфіковані вимоги до товарів військового призначення, що закуповуються для потреб Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
в) здійснити у двотижневий строк перевірку стану забезпечення особового складу, сил і засобів, що залучаються для проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, необхідними видами матеріально-технічного оснащення для виконання завдань в осінньо-зимовий період та за її результатами поінформувати Президента України;
г) розробити та запровадити у місячний строк у встановленому порядку спрощені процедури закупівлі озброєння, військової і спеціальної техніки для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів України.
3. Міністерству оборони України:
підпункт "а" - Таємно;
б) у місячний строк:
розробити разом із Державною службою України з надзвичайних ситуацій план розмінування територій Донецької та Луганської областей;
розробити та внести в установленому порядку на розгляд Президентові України пропозиції щодо актуалізації Положення про територіальну оборону України;
активізувати діяльність міжурядових комісій з питань військово- технічного співробітництва з державами - потенційними донорами, розробити та узгодити разом із Міністерством закордонних справ України графіки діяльності таких комісій у 2014 - 2015 роках.
4. Міністерству закордонних справ України:
а) забезпечити постійне інформування світової громадськості, впливових іноземних політичних, урядових, бізнесових та культурних кіл, а також іноземних засобів масової інформації про розвиток ситуації в Україні та факти зовнішнього збройного втручання в її внутрішні справи;
б) запропонувати Європейській Комісії, Організації з безпеки і співробітництва в Європі направити спеціальну місію для моніторингу ситуації на державному кордоні України з Російською Федерацією.
5. Органам сектору безпеки і оборони України вжити заходів щодо посилення фінансової дисципліни у сфері управління бюджетними асигнуваннями та забезпечення цільового, ефективного і результативного використання визначеного бюджетом обсягу коштів.
Голова Ради національної безпеки і оборони України П. Порошенко".
Напомним, накануне состоялось заседание СНБО, посвященное срыву боевиками ДНР и ЛНР Минских соглашений. СНБО по итогам вчерашнего заседания рекомендовал Раде отменить "особый статус" Донбасса. Помимо этого Киев отказался финансировать оккупированные территории Донбасса и решил повысить энергосбережение.
ЛIГАБiзнесIнформ


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Обнародован указ Порошенко по секретным решениям СНБО по Донбассу 25 сент. 2014 г.

Обнародован указ Порошенко по секретным решениям СНБО по Донбассу

Сегодня Администрация президента Украины обнародовала текст указа № 744/2014 "О безотлагательных мерах по защите Украины и укреплению ее обороноспособности", подписанного Петром Порошенко по итогам заседания СНБО от 28 августа.Текст решения СНБО частично...

дальше...

Інтерв’ю з Людмилою Барбір: про чоловіка, другу вагітність і чому обрала Дмитра Жука в "Танцях з зірками 2019" 12 сент. 2019 г.

Інтерв’ю з Людмилою Барбір: про чоловіка, другу вагітність і чому обрала Дмитра Жука в "Танцях з зірками 2019"

На моїй першій роботі в статусі редактора було залізне правило — телевізор завжди мав бути ввімкнений на новинах. Так, ранок починався зі "Сніданку з 1+1".-->Людмила Барбір — одна із найкрасивіших і найяскравіших телеведучих України, талановита...

дальше...

"Добрий митець це мертвий митець": стартував прокат нового фільму Олексія Залевського 07 окт. 2019 г.

"Добрий митець це мертвий митець": стартував прокат нового фільму Олексія Залевського

В мережі кінотеатрів "Оскар" стартував прокат другої авторської стрічки Олексія Залевського "Добрий митець це мертвий митець". -->Напередодні прокату режисер запросив друзів, журналістів та зірок на прем’єрний показ та вечірку в кінотеатрі "Оскар"...

дальше...

У Чернівцях з'явиться величезний спортивний комплекс 25 июня 2014 г.

У Чернівцях з'явиться величезний спортивний комплекс

Ультрасучасний фізкультурно-оздоровчий комплекс включатиме в себе: спортивний басейн 25 метрів, величезний тренажерний зал, укомплектований новітнім американським обладнанням, 5 залів для занять йогою, аеробикою і танцями. Також новобудова буде включати...

дальше...

СНБО поручил Кабмину обратиться в Гаагский трибунал 25 янв. 2015 г.

СНБО поручил Кабмину обратиться в Гаагский трибунал

Кабинет министров Украины должен начать процедуру обращения в Гаагский трибунал относительно преступлений против человечности, которые совершили террористы против украинских граждан в 2014-2015 годах, а также относительно признания ДНР и ЛНР террористическими...

дальше...

СНБО о взрыве в Харькове: Россия продолжает войну против Украины 20 янв. 2015 г.

СНБО о взрыве в Харькове: Россия продолжает войну против Украины

Российская Федерация продолжает войну против Украины, а также совершает на территории нашего государства террористические акты. Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны Украины."В частности, пример очередной диверсии против...

дальше...

"Слідкую за всіма, а сам у підпіллі": інтерв’ю з Олегом Маслюком, актором шоу "Мамахохотала" (ЭКСКЛЮЗИВ) 17 сент. 2019 г.

"Слідкую за всіма, а сам у підпіллі": інтерв’ю з Олегом Маслюком, актором шоу "Мамахохотала" (ЭКСКЛЮЗИВ)

Олег Маслюк — один із найвідоміших акторів шоу "Мамахохотала" на каналі НЛО TV. Він щирий, смішний, простий хлопець, якого не можна не полюбити за притаманні йому риси характеру.-->Але який Олег поза сценою та життям у шоу? Давайте спробуємо зрозуміти...

дальше...

"Це був виклик для всієї моєї команди, і ми його прийняли!": як Алан Бадоєв і Олена Коляденко впорались з організацією "Ходи Гідності" до Дня Незалежності (ФОТО) 24 авг. 2019 г.

"Це був виклик для всієї моєї команди, і ми його прийняли!": як Алан Бадоєв і Олена Коляденко впорались з організацією "Ходи Гідності" до Дня Незалежності (ФОТО)

Сьогодні, 24 серпня, на честь святкування 28-ї річниці Дня Незалежності в Києві пройшла "Хода Гідності". Режисерами урочистої частини виступили Алан Бадоєв і Олена Коляденко. Що найцікавіше було під час ходи та що цікавого розповіли постановники — ...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 05 апр. 2020 г.